Gendaş Çocuk


UZMAN GÖRÜŞÜYLE (MAKALELER)

            

Çoçuk ve Eğitim

Okul Öncesi Eğitim

Çocukların zihinsel ve kişilik gelişiminin %70’i 0-6 yaş arasında tamamlanmaktadır. Bu süre içerisinde kazanılan davranış biçimleri, tüm yaşam boyunca devam etmektedir.
                                                                                       << devamı >>
Çocuklarda Öğrenme Bozukluğu

Belirli Gün ve Haftalar Disleksi; dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur.
                                                                                       << devamı >>
Çocuğunuzun Öğrenmesini Artırmanın
50 Yolu


Çocuğunuzun eğitimindeki en önemli faktör sizin aktif katkınızdır. Bu yüzden çocuğunuzun eğitimine daha çok katkıda bulunmanızı sağlayacak bu 50 öneriyi yayınlıyoruz.
                                                                                       << devamı >>
Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırmak

Çocuklara Okuma Alışkanlığının Kazandırılmasında Aile ve Öğretmenlerin Rolü
Okuma alışkanlığı kişinin bir gereksinim olarak algılaması sonucu okuma eylemini, yaşam boyu sürekli ve düzenli....
                                                                                       << devamı >>
Çocuk Ve Müzik

Günümüz koşullarında bilim ve bilgiye, dolayısıyla eğitime duyulan gereksinim hız­la artmaktadır. Sanat yoluyla çocuğu eğitme, en önemli eğitim yollarından biridir.
                                                                                       << devamı >>
Çocuklara Ödev Yapma Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır

Çocuklar okula ilk başladıkları dönemlerde ödev yapmakta problem yaşayabilirler. Çünkü bu onlar için yeni bir görevdir.
                                                                                       << devamı >>
Okul Başarısını Etkileyen Faktörler

İster ilkokula, ister üniversiteye gitsin bir çocuğun eğitim başarısını yükseltmek konusunda anne ve babaya önemli görevler düşmektedir.
                                                                                       << devamı >>
Çocuklarda Okul Korkusu

Çocuklarda kuvvetli bir endişe nedeniyle okula gitmek istememe ve gitmeme durumu, bazı yazarlar tarafından okul reddi...
                                                                                      << devamı >>
Çocuklara Şarkı Öğretimi

Grup veya bireysel olarak şarkı söyleme, tüm çocuklar için bir dizi uyarıcı ve özgürlük verici deneyim sağlar.
                                                                                       << devamı >>
 


Çoçuk ve Sağlık

Gecikmis Dil Konuşma Sorunlu Çoçuklardaki Temel Terapi Yaklaşımları

Odaklanmış uyarım işlemleri
Model Hedefler
Hedef kullanımların gösterilmesi: hedeflerin belirgin ve sık olarak kullanıldığı yapılara odaklan
                                                                                       << devamı >>
Kekemelik Tedavisinde Anne Ve Babanın Görevleri

Eğer çocuğunuz akıcısızlıklar yaşıyorsa, aşağıdaki davranışlar çocuğunuzda konuşmasından memnun olmadığınız hissini yaratır ve akıcısızlıklarını ‘kötü’ olarak algılatır.
                                                                                        << devamı >>
Çocuklarda Kekemelik Nedenleri

Seslerin, hecelerin, kelimelerin söylenmesinde istemsiz, işitilebilir veya sessiz tekrarlar ve uzatmalarla belirlenen konuşma akıcılığı bozukluğudur. Bazen bu bozukluk, konuşmayla ilgili veya ilgisiz beden hareketleri ve mimiklerle birlikte görülmektedir.
                                                                                       << devamı >>
Çocuklarda Zeka Geriliği

Zeka gelişimi bebeklikten itibaren yetişkinlik dönemi de içine alan bir süreçteönemli değişiklikler geçirerek devam eder. Zeka, kişinin bellek, algı, soyutlama, gerçeği değerlendirme, kavramsallaştırma v.b. gibi
                                                                                        << devamı >>
Çocuklarda Üstün Yetenek Ve Zeka

Üstün zekalı çocuklar, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde motivasyon, performans ve görev sorumluluğu gösteren ve bu tür yeteneklerini geliştirmek için uygun imkanlara gereksinim duyan çocuklardır.
                                                                                       << devamı >>
Çocuklarda Hiperaktivite

Eğer gün içinde sayısız defalar: “Yavrum lütfen biraz oturur musun?” “Yine mi evin altını üstüne getirdin?” Yavrum sağır mısın, sana seslenip duruyorum, neden cevap vermiyorsun?” “İn o kitaplığın üstünden!”
                                                                                       << devamı >>
Çocuklarda Dikkat Dağınıklığı Ve Nedenleri

Dikkat bozukluğu özellikle okul hayatının başlamasıyla belirginleşir. Okul öncesi dönemde de her şeyden çabuk sıkılıp, bıkar, oyuncakları ile kısa bir süre oynadıktan sonra,sıkılıp onları parçalamaya başlayabilirler.
                                                                                       << devamı >>
Çocuklarda Diş Gıcırdatma (Bruxizm) Tedavisi

Bruksizm (diş gıcırdatma) genellikle uyku esnasında oluşan güçlü çene hareketlerinin neden olduğu çeneleri sıkma, dişleri gıcırdatma olayıdır. Toplumumuzda sık rastlanır. Genellikle bu alışkanlığa sahip bireyler bundan habersizdir.
                                                                                        << devamı >>
Otizmde Dil Konuşma Terapisi

Ön görüşme -Çocuğun demografik bilgileri alınır Hikaye alınır. -Çocuğun bir gün içinde neler yaptığına dair bilgiler toplanır -Sevdiği ve sevmediği aktivitler ya da nesneler sorgulanır.
                                                                                       << devamı >>
Çocuklarda Otizm

Çocuk dendiğinde aklımıza neşe, canlılık, bitmek ve tükenmek bilmeyen bir enerji gelir. Genellikle çevremizde bu tip çocuklarla karşılaşır ve onların oyun ve hayal dünyalarını hayretler içinde seyrederiz.
                                                                                        << devamı >>
Çocuklarda Solaklık

Solyanlılığın nereden kaynaklandığı konusu, bilimin halâ çözemediği sırlar arasında yer almaktadır. Bugüne kadar yapıla gelmiş araştırmalardan, uygulanan test ve anketlerden çıkan sonuçlar;
                                                                                       << devamı >>
Çocuklarda Şaşılık Belirtileri

aşılık gözlerin yanlış pozisyonda bulunup farklı noktalara doğru baktığı bir durumdur. Gözlerden bir tanesi tam karşıya bakarken diğeri içe, dışa, yukarı yada aşağıya bakmaktadır.
                                                                                        << devamı >>


Çoçuk ve Yaklaşım

1-2 Yaş Çocuk Gelişim

1 ila 2 yaşındaki bebeklerin bu dönemde fiziksel, hareket, zeka, dil ve sosyal gelişimlerinde değişme olur. Uzman
                                                                                       << devamı >>
Çocuklarda Kardeş Kıskançlığının Sebepleri

Çocuklar bir kardeşlerinin olmasını isterler, ancak kardeş doğumu ile de yoğun bir kıskançlık yaşamaya ve anne babaları zorlamaya başlarlar.
                                                                                        << devamı >>
2-3 Yaş Çocuk Gelişimi

- Çocuk bu dönemde dışkılama ve işeme kasları üzerinde egemenlik kurar.
- Çocuk ayağının tümünü kullanarak sağlam adımlarla güvenlik içinde koşar, kolaylıkla durup yine koşmaya başlayabilir ve engellerden sakınır.
                                                                                       << devamı >>
3-4 Yaş Çocuk Gelişimi

İnatçılık gitmiş, yerine söz dinleyen, anne babasını memnun etmeye çalışan bir çocuk gelmiştir.
Bu dönem “oyun çağı'dır. İkili üçlü oyunlar başlar. Bencil olmaya devam etse de birlikte oynayacak arkadaşı olmasından hoşlanır.
                                                                                        << devamı >>
5-6 Yaş Çocuk Gelişimi

Daha önce 4 yaş çocuğu hakkında verilen bilgiler ışığında 5 yaş çocuğunun gelişimini anlatacağız. 5 yaş çocuğunun 4 yaş çocuğundan ayırt eden bazı sosyal olaylar ve gelişmelere dikkat etmemiz gerekir.
                                                                                       << devamı >>
6-7 Yaş Çocuk Gelişimi

- Süt dişlerinin değişmeye başladığı bu yaşta, bulaşıcı hastalıklara karşı duyarlılık da artar.
- Kendi kendine giyinip soyunabildiği gibi, kendi kendine tuvaletini yapabilir ve kendi kendini temizlemeyi de başarabilir.
                                                                                        << devamı >>
Çocuğumla Oyun Oynamalıyım Ama Nasıl ?

Oyun oynamanın çocuk gelişimindeki rolü ebeveynler tarafından maalesef ki atlanabiliyor. Oyun çocuklara kim olduğunu, neler yapabildiğini ve etrafındaki dünya ile nasıl etkileşime geçeceğini öğretme fırsatı sunduğundan çocuklar için çok faydalıdır.
                                                                                       << devamı >>
Çalışan Anne-Baba Ve Çoçuk

Büyük çoğunluğumuz, çocuğumuz olduğu vakit çalışma hayatımızın tamamen biteceğini ya da en azından asla eskisi kadar başarılı olamayacağını düşünürüz.
                                                                                        << devamı >>
Çocuklar Ve Oyun

Çocuk doğuştan itibaren hareketli bir yaratıktır. Yürümeye başlamadan önce kol ve bacaklarını gelişi güzel sallar, kıpırdatır.
                                                                                       << devamı >>
Çocuklarda İnatlaşma Sebepleri

Çocuklar farklı yaş dönemlerinde anne babaya karşı gelirler ve her dönemde inatçılıkları ayrı değerlendirilmelidir.
                                                                                        << devamı >>
Çocuklar Nelerden Korkarlar ?

Çocukların korkuları yaşlarına göre farklılık gösterir. Daha küçük yaşlarda korkuların kaynağı seslerken, ileriki yaşlarda somut korkular ortaya çıkar.
                                                                                       << devamı >>
Çocuklarda Gece Korkusunun Sebepleri

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki 2 ile 4 yaşların arasındaki çocukların % 41 i gecede bir ya da iki kez uyanıyor veya geç uyuyor.
                                                                                        << devamı >>
Çocuk Ve Müzik

Günümüz koşullarında bilim ve bilgiye, dolayısıyla eğitime duyulan gereksinim hız­la artmaktadır. Sanat yoluyla çocuğu eğitme, en önemli eğitim yollarından biridir.
                                                                                       << devamı >>
Çocuklara Oyuncak Seçimi

Çocukların sağlığı üzerinde etkili olan oyuncaklar, iyi seçilmediğinde çeşitli kazalara neden olabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı tüketici rehberinde,
                                                                                        << devamı >>
Okul Başarısını Etkileyen Faktörler

İster ilkokula, ister üniversiteye gitsin bir çocuğun eğitim başarısını yükseltmek konusunda anne ve babaya önemli görevler düşmektedir.
                                                                                       << devamı >>
Okul Seçimi

Çocuğunuzun hangi okulda okuyacağına karar verirken izleyeceğiniz sistemli yol, daha sonra sorunlarla karşılaşma riskinizi en az indirecektir.
                                                                                        << devamı >>
Çocuklarda Okul Korkusu

Çocuklarda kuvvetli bir endişe nedeniyle okula gitmek istememe ve gitmeme durumu, bazı yazarlar tarafından okul reddi, bazıları tarafından okul fobisi (korkusu) olarak isimlendirilmektedir.
                                                                                       << devamı >>
İyi Anne Baba Olmanın 24 Yolu

1-Parklara çocuğunuzla gidip beraber sallanın.
2-Anne ve babaların da hata yapabileceğini gösterin, yeri geldiğinde ondan özür dileyin.
                                                                                        << devamı >>
Çocuklar Ve Bilgisayar Alışkanlığı

Teknoloji kuşkusuz insanların günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı pek çok imkan sağlamaktadır. Bilgisayar, internet, cep telefonu, televizyon gibi araçlar bir yandan hayatı kolaylaştırırken diğer yandan da bu araçları kullanma bağımlılığını da beraberinde getirmektedir.
                                                                                       << devamı >>
Çocuklar ve Televizyon

Televizyon çocukların ilk aylardan itibaren ilgisini çeken bir araçtır.Birkaç aylık bebekler bile bu renkli, hareketli ve sesli görüntüyle ilgilenirler, görme alanları içinde takip edebilirler.
                                                                                        << devamı >>
Çocuklarda Yalan Söyleme Alışkanlığı

Çocuk ilgi çekmek için yalan söyler. Kaçınma ve aldatma başta olmak üzere bütün kötü davranışların temelinde yalan söyleme vardır.
                                                                                       << devamı >>
Çocuklarda Kendine Güvensizliği Yenmek

Özgüven bir insanın mutlu ve başarılı bir hayat geçirmesi için ihtiyaç duyduğu bir kişilik öğesidir.
                                                                  << devamı >>

Okul Öncesi Kataloğumuz

  
Bize İletin!
Contact form submitted!
We will be in touch soon.