Gendaş Çocuk


ÇOCUKLARA ŞARKI ÖĞRETİMİ


Grup veya bireysel olarak şarkı söyleme, tüm çocuklar için bir dizi uyarıcı ve özgürlük verici deneyim sağlar. Her şarkının yapısal niteliği onlara canlılık verir, kelime haznelerini zenginleştirir. Ayrıca, iyi bir telaffuz edinmelerine, gözlem, anlama ve anlatma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Sosyal ilişkilerin gelişmesini etkiler.

Şarkı ve konuşma birbiriyle çok yakın ilişki içindedir. Bu nedenle, okul öncesi dönemde öğretilecek olan şarkıların sözleri çok basit, sade ve anlaşılabilir nitelikte olmalı , çocuğa faydalı ve öğretici şekilde çok özenle yazılmalıdır. Kelimelerin doğal konuşmadaki iniş , çıkışlar ve vurgularla karşılaştırılarak müziğe uyarlanması da çok önemlidir. Kelime düzeni ve vurguları bozuk olan şarkı öğretimi, çocukların konuşma yeteneğini zorlaştırır. Buna karşılık, doğal iniş çıkışları vurgulayan bir şarkı yolu ile çocuk çok şey öğrenir.

Öğretilecek olan şarkıların konuları da son derece önemlidir. Çocukların kendi bildikleri veya anlamaya başladıkları olayları içeren şarkıların öğretilmesi yararlıdır. Örneğin; haftanın günleri, hava durumu, renkler, vücut kısımları , tabiat olayları , öz bakım, çocukların kendi isimlerinin geçtiği şarkılar, taşıtlar, hayvanlar, yer ve yön bildiren şarkılar ( ön-arka vb.), müzik aletleri, sayılar, çocukların evleri, farklı duygular, yaş günleri, özel günler, giysiler gibi.

Öğretime yardımcı olabilmesi için şarkıların harekete yönelik, zevkli ve eğlendirici nitelikte olması gereklidir. Monoton, yorucu ve tekrarlı şarkıların yararı yoktur.

Çocuklar sık sık kendi kendilerine şarkı oluştururlar. Eğitimci, bu çocuklar hakkında kısa notlar alarak tüm sınıfa bu şarkıyı sunabilir. Bu, çocuklar için çok yararlıdır.

Şarkıların diğer bir özelliği de çocuklar tarafından hoşlanılmayan,önemsenmeyen, yanlış anlaşılan, bilinmeyen ve korkulan şeyler hakkında olumlu duygular yaratmaktadır.

Bazen bilinen bir şarkının sözlerinden bazı değişiklikler yapılarak öğretilmek istenen bir konu ile ilgili sözler yazılabilir. Bazı şarkıların konularına göre zamanında öğretilmesinde de yarar vardır. Örneğin, “Kartopu” isimli şarkının karlı bir kış gününde öğretilmesi veya “Sayılar” şarkısının sayı eğitiminin verildiği hafta öğretilmesi gibi. Burada amaç , öğretilmek istenen bir kavramda veya olayda şarkıları kullanmaktır, şarkı öğretmek değil.

Ailenin rolü Evde çocuğınuz ile bu konuda bazı çalışmalar yapabilirsiniz. Çocuğunuzun dikkati insan, hayvan ve eşya seslerine çekilebilir. Bu seslerden yüksek-alçak, hızlı -yavaş , kısa-uzun, gürültülü - yumuşak kavramlarını ayırdetmeyi, taklit etmeyi ve karşılaştırabilmeyi öğrenebilirler. Örneğin tren sesini, uçak sesinden ayırdetme, keman sesini piyano sesinden ayırdetme gibi. Çocuğun dikkati insan, hayvan ve hareket eden objelerin farklı pozisyonlarına da çekilebilir. Bir tavşan yürüyüşü ile fil yürüyüşü karşılaştırılabilir. Sık sık çocukla şarkı söyleyebilirsiniz. Çocuğunuzun müzik çabalarına merak ve özen göstermeniz çok önemlidir. Böylece çocuğunuzun müziğe karşı saygısı ve ilgisi daha çok artmış olur.

Çocuğunuza bazı müzikal televizyon programları seyrettirebilir , sık sık iyi seçilmiş müzikler dinletebilirsiniz. Kulak eğitimi yoluyla ileriki yıllar için tecrübe kazanmış olur.Ayrıca,değişik ülke çocuklarının söyledikleri şarkıları dinleterek çocuğunuzun ilgi alanını yöresel olarak genişletebilirsiniz. Hangi aletin nasıl çalındığı hakkında bilgi vererek çocuğunuzun sorularına cevap verebilirsiniz.

KAYNAK: www.kucukinsan.com

Okul Öncesi Kataloğumuz

  
Bize İletin!
Contact form submitted!
We will be in touch soon.